Beweging

Beweging, 2015, 90x120cm SOLD

In eroticism and sex, a woman does not primarily surrender to the partner, but first to herself, to her own wildness and desire. This surrender is small and intimate, big and compelling. ‘Beweging’ (Movement) shows this energy.
The painting is made on a large wooden panel, with acrylics and gouache, using palet knives, spatulas, sandpaper and my hands. Here and there the wood is intentionaly damaged, to add to the ruggedness and movement I wanted to achieve.

In erotiek en sex geeft een vrouw zich niet in eerste plaats over aan de partner, maar allereerst aan zichzelf, aan haar eigen wildheid en verlangen. Deze overgave is klein en intiem, groots en meeslepend. ‘Beweging’ laat deze energie zien.
Het schilderij is gemaakt op een groot houten paneel, met acryl en gouache, gebruikmakend van paletmes, spatels, schuurpapier en mijn handen. Hier en daar is het hout met opzet beschadigd, wat bijdraagt aan de ruigheid en de beweging die ik wilde neerzetten.

All rights reserved Greetje Penning© Do not use image and text without permission.